Каласы пад сярпом тваім, ч. 6

– Бі! Бі і не крычы! Яны гэта не так зразумеюць!І тады Загорскі, захлынаючыся гневам і роспаччу, прыпаў да прыклада.Стрэльба была новая, пістонная. Яна нечакана зручна лягла да пляча. Алесь убачыў на канцы рулі галаву Іллюка Хаданскага і націснуў курок.Ілля схапіўся за галаву і павольна заваліўся назад, на рукі сябрам.– Няўжо забіў?– Ну і чорт з ім, хоць і забіў, – прахрыпеў з правага боку мурын.– Не забіў! – раптам амаль з радасцю крыкнуў Андрэй Кагут. – Не! Бач, устае. Аглушыў, відаць, толькі.Ра-та-та, – сыпанула па чарапіцах. – Ра-та-та.– Бач ты, – сыпануў Кандрат. – Гэтак вельмі проста і забіць могуць.Стрэлы з галерэі нібы паступова апаясвалі царкву.Янка Клейна, першы з закранутых, сядзеў на каменных плітах падлогі і, лаючыся, накладаў корпію на прастрэлены мускул прадплечча.– Глядзі, – сказаў Кандрат. – Чырвоная.– Яна, браце, ва ўсіх чырвоная ды аднолькавая, – сказаў Андрэй. – Ва ўсіх людцаў, колькі іх чыста ёсць на зямлі… Сволачы… Навалач, прама сказаць… Што, Янка, кусь?– Кусь, – усміхнуўся той. – Нічога, неяк зажыве.Мсціслаў прыглядаўся, што робіцца ўнізе.– Глядзі, – сказаў ён. – Вось нягоднікі.Людзі ўсталёўвалі наводдаль дзве гарматы. Парадныя. З Раўбічавага ганка.Алесь адчуў холад у пазваночніку. Холад пракаціўся некуды ўніз і знік у нагах.– Гэта, калі і не пацэліўшы, у галаву патрапіць, – сказаў Кірдун. –То пэўна дзірка будзе з палац пана Вежы.Запанавала маўчанне. Потым стары Кандраці павольна перажагнаўся.– Гарматы, – сказаў адзін з палясоўшчыкаў.Кандрат Кагут абвёў усіх вачыма.– Мы народ сур’ёзны, – сказаў ён. –Жартаваць не любім.Са свістам хвастанула па балюстрадзе і даху карцеч.– До жартаў, хлопцы, – сказаў Мсціслаў. – Біце па гарматах, іначай жывыя не выйдзем.Алесь высунуў галаву. Ілля Хаданскі падносіў шматок зыркага пакулля да запальніка. На галаве ў Іллі бялела павязка.І раптам нешта здарылася. Чыясьці рука выхапіла кнот з рукі ў графа. Той паспрабаваў быў перахапіць яго назад. І тады тая самая рука гучна прыпячаталася да шчакі маладога чалавека.– Чакайце, хлопцы, – непаразумела сказаў Мсціслаў. – Не страляць. Баба.Сапраўды, між людзей, што трымалі абдогу, рухаліся дзве жаночыя постаці.– Дамоў, – сказала жанчына голасам Надзеі Клейны.– Я раіў бы ісці дамоў вам, пані Надзея.– Ідзі дамоў, Франс, – паўтарыла Клейна. – Там зараз адна Ядвінька. Яна баіцца. Нават лекара яшчэ няма. Паслалі ў Вежу.– Гэта нашто?– Маўчы. Хадзем, Эвеліна.Клейна ўзяла руку Раўбічаву пад руку і рушыла з ёю да царквы.– Гэй, – сказала яна, – кідай зброю! Янка, гэта ты там, паршывец? Кідай зброю, кажу.Янка крэкнуў.– Мужыкі-і, – сказала Клейна. – Вайны ім пільна не хапала. Жонкам ды маткам варта было б за вас узяцца. Ды каб кожная па галаве знянацку дала, каб аж Маскву ўбачылі… Ану, кідай зброю! Хто там галоўны? Загорскі малады? Ану ўставай, яны страляць не будуць. Ды Міхаліну сюды, скура б на ёй так гарэла.Паўлюк і Андрэй пабеглі па Майку. Прывялі.– Ты што ж гэта нарабіла, га? – спытала ваяўніца. – Бачыш, маці ледзь на нагах трымаецца. Канчай вайну. Міхаліна!..– Што? – сказала ледзь жывая ад сораму Майка.– Дрэнныя справы, доня. З тваім бацькам удар.Склала рукі.– Міхаліна, сыдзі. Богам клянуся, ніхто не зачэпіць. Іначай Франсу давядзецца ў маці страляць, і іншым – у жанчыну. Сыдзі, дзетухна. Зробім выгляд, што памылковая трывога… Можа, яму і жыць нядоўга.